IoT & Smart Sensor Workshop med Mechatronics Innovation Lab

Creator Makerspace i samarbeid med Nordic Edge Innoasis gir deg muligheten for å få innsikt i nye teknologier.

IoT & Smart Sensor Workshop er en generell introduksjon av ulike sensor teknologier og består av en teoretisk del og en praktisk del.

Workshopen gir deltaker innsikt i nyeste sensor- og kommunikasjonsteknologier som vision, laser, ultralyd, I/O-link etc med deres forskjeller og mulige bruksområder.

Teknologier fra blant andre Creaform, Leica, Omron og Pepprl+Fuchs adresseres.

Etter gjennomføring vil deltaker være bedre i stand til å se nytteverdi av smart instrumentering og vurdere hvordan dette kan benyttes for å øke ytelse i eksisterende maskinpark og prosess.

Om Mechatronic Innovation Lab:

Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) er et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder. MIL er en del av den nasjonale infrastrukturen for endring av prosesser, produkter, tjenester, organisering og forretningsmodeller .

Formålet til MIL er å styrke bedriftenes konkurranseevne og markedsposisjon ved å tilby en rekke innovasjons-tjenester som i dag ikke finnes. De assisterer med å redusere tid fra idè til marked og effektivisere eksisterende produksjonsprosess, samt redusere risiko og kostnader knyttet til innovasjon.

Senteret retter seg mot alle næringer og industrier hvor mekatronikk er relevant.

Med deres teknologier, ressurser og partnere bidrar de til at bedrifter og gründere overkommer innovasjons-barrierer som tilgang til kompetanse,testfasiliteter og teknologi.

Meld deg på her