Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv - Eigersund

Driver du en virksomhet som er særlig hardt rammet av de siste smitteverntiltakene? Nå kan du søke om støtte fra kommunal kompensasjonsordning.

Eigersund kommune er tildelt 2 668 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i runde 5 og 6. Disse to rundene utlyses samlet. Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak innført i desember 2021.

I prioriteringen vil Eigersund kommune særlig vektlegge hvor hardt en virksomhet er rammet av de siste restriksjonene og hvorvidt tilskuddet sikrer arbeidsplasser og kompetanse. I den forbindelse vil det vektlegges hvor godt virksomheten har tilpasset seg og benyttet seg av sitt handlingsrom, samt hvorvidt tilskuddet vil bidra til fremtidig drift.

Dersom ikke hele potten tildeles i denne utlysningen, kan det være aktuelt å komme med en ny utlysning innen kort tid.

Mer informasjon og søk her