KURS: Lær deg å utvikle gode prosjektbeskrivelser

Lær deg å lage strukturerte prosjektbeskrivelser som kan danne grunnlag for å skrive gode søknader

Målgruppe: Erfarne aktører fra næringsliv, offentlig sektor og akademia som ønsker å øke kvalitet i søknadsutvikling og søke om regionale, nasjonale og EU-midler til større innovasjonsprosjekt.

Sted: Innovasjonspark, Stavanger
Tid: 27. september, kl. 12.00-15.00

Deltakelse: Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Meld deg på her
12.00-12.15: Velkommen til kurs og kort om virkemidlene i fylket – Heidi Skifjell, Fagkoordinator, Rogaland fylkeskommune
12.15-13.00: Ideutvikling og prosjektstruktur – Dag Oppen Berntsen, Forskningsrådet
- Ide og innovasjon
- Forskningsinnhold
- Formulering av mål og forskningsspørsmål
- Effekter og virkninger (impact)
- Arbeidspakker og budsjett
13.15-14.30: Arbeidsverksted – Mulighet for å jobbe med egen prosjektide under veiledning
14.45: Oppsummering og avslutning

Lenke til påmelding finner du også her: https://forms.office.com/Pages...