English

Møte mellom virkemidler i Rogaland og Innovasjon Norge

Sammen er vi sterke!

Møtet fant sted hos Alchemilla på Rennesøy. På skiltet i drivhuset står det "Together vi are stronger". Kompetansemeglere i VRI Rogaland, Regional Forskningsfond Rogaland (RRF), Innovasjon Norge; næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune samt Skape hadde en dag med kompetanseutveksling og dialog om samarbeid.

Alchemilla-Rennesøy-fylke-aug-2017-3.JP