Nytt ITSA Start program

Validé lanserer et ITSA Start program som tilbyr basisferdigheter til ferske gründere.

Validé har mer enn 25 års erfaring med å utruste gründere og innovative ideer med kunnskap, nettverk og kapital. Validé tilbyr fem ferdigheter på fem uker. Ditt startpunkt for din startup.

Hvem kan søke?
Gründere på idéstadiet og selskap i oppstartsfase som ønsker å teste ideen sin. Det stilles ikke krav til fullstendig team, ei heller at AS er etablert.
Gründerselskap som gjør noe som ikke er gjort før, og som løser utfordringer på en annen måte enn dagens løsning. Gründeren må ha pågangsmot, være lærevillig og motivert til å jobbe mot et mål.

Få mer informasjon og meld deg på her!