Oppstartskaffe i Forum Jæren - salg og markedsføring - 20. oktober kl 8-9

Hortsy Waldmann fra Waldmann Invest forteller om de to viktigste tallene man må ha kontroll på innen salg og markedsføring.

Sted: 18. etasje i Forum Jæren, Bryne

Tidspunkt: Onsdag 20. oktober kl. 08:00 - 09:00.

Hortsy Waldmann fra Waldmann Invest forteller om de to viktigste tallene man må ha kontroll på innen salg og markedsføring

Hvor skal man prioritere kreftene for å sørge for en lønnsom bedrift? Hortsy forteller om levetidsverdi per kunde (LTV) og kost per anskaffelse (CAC). Forholdet mellom disse markørene avgjør om bedriften din har en levedyktig økonomi.

Arrangementet er gratis. Les mer og meld deg på her.