Oppstartskaffe i Forum Jæren - teamutvikling

Oppstartskaffe i Forum Jæren - teamutvikling

Velkommen til Oppstartskaffe i Forum Jæren

Onsdag 25. mars, kl. 07.30 – 08:15 Baren i 18. etg., Forum Jæren (Jærsikten)

Foredrag v/ Mirjam Engelsvold, partner og daglig leder i Mindup

Hvordan bygge man et godt team? Mange tror at entreprenørskap først og fremst handler om idéen, men faktum er at det kanskje mest av alt handler om menneskene som skal jobbe med idéen. Teamet består av medgrundere, styre, ansatte og eventuelt andre menneskene man knytter til bedriften. Setter man de riktige menneskene sammen kan disse få til store ting selv med en middelmådig idé, og motsatt vil feil sammensetning av mennesker kunne gjøre selv en super idé vanskelig å realisere. Derfor er utvikling av team en av grunnsteinene ved forretningsutvikling.

Påmelding HER