English

Presselunsj Nyskapingsuka 2017 på Haugalandet

Uka går av stabelen i uke 44, mandag 30. oktober til fredag 3. november

I dag ble Nyskapingsuka 2017 lansert på Gründerloftet.  Haugaland Vekst er initiativtaker og eier av konseptet som er utviklet sammen med svært mange av regionens "gode hjelpere". Nyskapingsuka er en ny arena og møteplass for entreprenører, investorer og etablert næringsliv, hvor en kan utveksle kunnskap, dele nyskapende idéer og knytte kontakter. Programmet begynner å falle på plass, og det vil være mulig å legge inn arrangementer så lenge det er praktisk mulig i forhold til avviklingen av uka.

Holdt deg oppdatert om programmet på nyskapingsuka.no

Pressen fikk møte aktørene som har arrangementer per i dag så som DnB, Gründerloftet, Næringshagen Rogaland Ressurssenter, Fikse næringsutvikling, Validé Haugesundregionen, Skape,  Innovasjon Norge, Ungt Entreprenørskap, Haugesundregionens Næringsforening, VRI Rogaland, Haugaland Vekst, mfl.

Målgruppene for Nyskapingsuka er startups, bedrifter, investorer, studenter og det offentlige.