Skal dele ut nærmere 2 millioner kroner til lokalt næringsliv

Regjeringen har kommet med tredje tildeling av tilskuddet på Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Eigersund kommune har mottatt kroner 1.979.000.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitterverntiltak. Ordningen skal også fungere som en ventilordning for å kompensere virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Les mer HER