Skape Gründer Forum avlyses!

Etter vurderinger rundt utviklingen og omfanget av coronaviruset har vi valgt å avlyse Skape Gründer Forum 17.mars. Vi vil sette opp Skape Gründer Forum på et senere tidspunkt og vil komme tilbake med en ny dato så raskt vi har mulighet til det.