Tilbyr gratis entreprenørskapsutdanning for permitterte

NTNU tilbyr korona-rammede kompetanseheving gjennom nettkurs innen entreprenørskap og forretningsutvikling i sommer.

Mange har mistet jobben de siste månedene, og over 200 000 er fremdeles permitterte. Nå ønsker landets ledende fagmiljø innenfor entreprenørskap ved NTNU å hjelpe de som er usikre på arbeidssituasjonen fremover.

Kursdeltakere vil lære seg metoder for å oppdage nye muligheter, og hvordan de kan videreutvikle disse mulighetene.

- Vi er glade for at NTNU kan bidra til at flere nå får økt kompetanse innen entreprenørskap som kan bistå organisasjoner og ansatte til å omstille seg den nye fremtiden, sier Even Haug Larsen, universitetslektor ved NTNU og kursleder.

Sterkt fagmiljø
Utdanningstilbudet har oppstart 22. juni og er en del av regjeringens satsing på kompetanseheving for de som er permitterte eller delvis permitterte som følge av korona-krisen.

Det faglige innholdet bygger på over 18 års erfaring innenfor entreprenørskap og forretningsutvikling, og kurset vil bli individuelt tilpasset hver deltaker.

- Entreprenørielle ferdigheter handler i stor grad om å håndtere situasjoner under usikkerhet. Det å trene opp entreprenørielle ferdigheter vil gjøre at studentene er bedre i stand å løfte seg selv og andre ut av krisen vi nå står i, sier Larsen.

Krever ingen forkunnskaper
Det er ikke krav om forkunnskaper i entreprenørskap eller forretningsutvikling, men deltakerne må ha fullført videregående skole og ha generell studiekompetanse.

Undervisningen, som går over 10 uker med 3 bolker som må fullføres for studiepoeng, vil foregå digitalt i juni, juli og august. Søkerne vil bli tatt opp fortløpende etter søknadsfristen 17.juni.

De 3 bolkene er:

  • Se nye muligheter
  • Analysere nye muligheter og gjøre noe med dem
  • Kommunikasjon av identifisert mulighet

Larssen oppfordrer personer fra alle typer virksomheter til å søke.

- Entreprenøriell kompetanse blir sett på som viktig kompetanse som arbeidstakere bør beherske i møte med fremtidens usikre arbeidsliv. For at det norske arbeidslivet skal forberede seg til morgendagens arbeidsoppgaver må arbeidstakere forstå hva entreprenøriell kompetanse er, og hvordan de kan tilegne seg denne kompetansen, sier han.

Mer informasjon om kurset og påmelding er å finne på skapverdi.no