Styringsgruppen

Representanter fra de ulike aktørene utgjør styringsgruppen:


  • Heidi Skifjell, Rogaland Fylkeskommune, fungerende leder
  • Inger Kallevik Håvik, Haugaland Vekst
  • Ingrid Iversen, Sola kommune
  • Kari Sand, Fylkesmannen i Rogaland
  • Geir Ims, Ryfylke IKS
  • Nina Othilie Høiland, Sandnes kommune
  • Trond Arne Pedersen, Sokndal kommune

Suzanne de Kok Selstad, Skape, referent

Innovasjon Norge og NAV Rogaland holdes orientert, og kan møte i styringsgruppen etter ønske med observatørstatus.