Styringsgruppen

Representanter fra de ulike aktørene utgjør styringsgruppen:


  • Mette Fossan, Rogaland Fylkeskommune, leder
  • Inger Kallevik Håvik, Haugaland Vekst
  • Christina Stangeland, Stavanger kommune
  • Kari Sand, Statsforvalteren i Rogaland
  • Geir Ims, Ryfylke IKS
  • Nina Othilie Høiland, Sandnes kommune
  • Kjetil Slettebø, Bjerkreim kommune

Rudolf Hansen, Skape, referent

Innovasjon Norge og NAV Rogaland holdes orientert, og kan møte i styringsgruppen etter ønske med observatørstatus.