Tilskudd til mentor- og traineeordning for innvandrere

Formålet med tilskuddsordningen er å øke muligheten for inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet

Formålet med tilskuddsordningen er å øke muligheten for inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan få bruke sin kompetanse og sine kvalifikasjoner. Virksomheter i privat eller offentlig sektor vil ved å arrangere et mentor- eller traineeprogram få styrket sitt mangfold i bedriften, og de vil få tilført ny kompetanse og nye erfaringer.

For mer informasjon, sjekk denne lenken:

https://www.rogfk.no/vare-tjen...