Gründerarena

Det finnes mange regionale gründermiljøer, inkubatorer og næringshager som kan gi veiledning og råd til etablerere og gründere. Under har vi samlet en liste over slike arenaer i Rogaland.

GRÜNDERMILJØER

 • Absinthen - Stavanger
 • Creator Makerspace - Stavanger Creator is a non-profit makerspace for the Greater Stavanger region. The audience is both private members and businesses.
 • Driftige Damer - Stavanger
  Driftige damer er et åpent nettverk i sør-Rogaland for kvinnelige gründere, både for nystartede og erfarne eller for de som har en gründer i magen, som ennå ikke har slått ut i full blomst.
 • Gründerloftet - Haugesund
  Et kontorfellesskap- møtested for gründere og er en del av Kubator.
 • Innovation Dock - Stavanger
  Innovation Dock i Stavangers er et felles kontorsamfunn med fokus på innovative og kreative gründere.
 • Innovasjonshuset - Karmøy
  Innovasjonshuset AS er et privateid investorselskap som tilfører kapital og kompetanse til bedrifter med potensiale for vekst og verdirealisering.
 • Kubator- Haugesund
  Et kontorfelleskap for Grûnderloftet og Haugaland Makers og Idelab.
 • Storhaug Unlimited (https://storhaugunlimited.no/)
  Bor du på Storhaug og har en idè som kommer ditt lokalsamfunn til gode, eller løser en sosial utfordring i nabolaget/bydelen? Ta kontakt.
 • Ungt entreprenørskap Rogaland
  Ungt Entreprenørskap Rogaland skal inspirere unge mennesker til å forstå og bidra til økt verdiskaping til det beste for samfunnet.
 • SEVS et nyetablert gründermiljø på Lura i Sandnes. Se deres Facebook profil for mer informasjon.
 • Validé er offisiell partner for teknologioverføring for flere forskningsmiljøer, og godkjent Siva inkubator. Dette inkluderer ansvar for IPR og kommersialisering av intellektuelle verdier. Inkubatorvirksomheten retter seg mot innovative oppstartsselskaper regionalt og nasjonalt, og vi vurdere om lag 350 nye ideer og selskaper hvert år. Ideene kommer fra industri, FoU og enkeltpersoner.
 • X2 Innovation Center
  Akseleratorprogram for økt entreprenørskap og ny vekst i etablerte bedrifter.
 • X2 Labs
  Lager 2-3 eller 5 dagers program for å etablere bedrifter.

NÆRINGSHAGER og INKUBATORER

 • Ryfylke Næringshage
  Ryfylke Næringshage skal være en pådriver for kunnskaps-og næringsutvikling. Aktivitetene foregår i Rogaland, med hovedvekt på Finnøy og Rennesøy kommune.
 • Greater Stavanger
  Greater Stavanger arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion for å skape flere arbeidsplasser i regionen.
 • Innovasjonspark Stavanger
  Innovasjonspark Stavanger - er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter, lokalisert på universitetsområdet på Ullandhaug sentralt i Stavanger. Ipark tilbyr kontorer og fasiliteter, og har et innovasjons- og klyngeprosjekt, samt inkubator. Inkubatorern bistår gründere og selskaper med idéutvikling, kommersialisering og med innhenting av kapital.

 • Rogaland Ressurssenter
  Rogaland Ressurssenter AS er en næringshage beliggende på Avaldsnes, Karmøy. Senteret er tilholdssted for ca 20 bedrifter som ønsker å styrke hverandre, og samarbeide på tvers av fag i et nettverk. Næringshagen Rogaland Ressurssenter er en av 50 næringshager i hele landet som er tatt opp i det nasjonale Næringshageprogrammet. Dette betyr at de får offentlige midler til å hjelpe regionens gründere og næringsliv i å realisere sine forretningsideer.
 • Ryfylke IKS
  Ryfylke IKS er eit interkommunalt selskap for kommunane Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda.
 • Sauda Vekst
  Sauda Vekst AS skal bidra til utvikling av et variert næringsliv i Sauda ved å yte kvalifiserte rådgivings- og servicetjenester til bedrifter og offentlig forvaltning. Dette skal primært skje ved at industribedrifter, handel- og reiselivsbedrifter, relaterte tjenesteytende bedrifter og kommunale virksomheter blir knyttet sammen i et nettverkssamarbeid.
 • Suldal Vekst
  Suldal Vekst skal legge til rette for nyskaping og vekst i nytt og eksisterende næringsliv. Hovedmålet er å bidra til etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser i Suldal, og arbeide for økt lønnsomhet og vekst i eksisterende næringsliv. Deres visjon er: Aktivt næringsliv gir godt bygdeliv