Nyttige linker

Her har vi samlet en liste over nyttige websider som verktøy for etablerere.

Hjelp til oppstart

Altinn - Her kan du finne, fylle ut og levere skjema til offentlige etater (eksempelvis til moms, selvangivelse og årsregnskap).
Brønnøysundregistrene
- Oversikt over firmaregistreringer
Bedrebetingelser.no - Tilbyr gratisk etablererpakke og forhandler bedre betingelser til næringslivet.
Dokumentmaler - Her finner du mal for forretningsplan og andre nyttige maler i forbindelse med bedriftsetablering.
Finansieringsguide for gründere - Hvordan skal du få dekket kostnadene frem til inntektene kommer? Hvordan tenker investorer?

Innovasjon Norge - er på jakt etter ambisiøse gründere og innovative forretningsideer med gode forutsetninger for vekst.

NAV - Hos NAV kan du søke om å beholde dagpengene i opptil 12 måneder i forbindelse med etablering. I tillegg er det mulig å søke støtte for å delta på kurs hos Skape.
Patentstyret - Infromasjon og søknader om patent på oppfinnelser, beskyttelse av design og varemerke.
Siva - Siva skaper grobunn for morgendagens næringsliv gjennom en landsdekkende kjede av innovasjonsmiljøer.
Tekna Egen Bedrift - Nyttig informasjon og linker for etablerere


Nettverk

Driftige Damer - Driftige damer er et åpent nettverk i sør-Rogaland for kvinnelige gründere.
Skape Forum - en til to ganger i året arrangerer Skape.no sitt eget Skape Forum. Her får du faglig påfyll og muligheten til å mingle med andre gründere!
Rosenkilden - Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Næringsforening Haugalandet


Import / eksport

GIEK - stiller garantier i forbindelse med norsk eksport og investeringer i utlandet. Hovedmålsettingen er å fremme norsk eksport av varer og tjenester og norske investeringer i utlandet.
Toll.no - Informasjon vedrørende import og eksport


Lover og regler

Arbeidstilsynet - Informasjon vedrørende arbeidsmiljøloven - forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
Mattilsynet - Informasjon vedrørende helse, miljø og sikkerhet i næringsmiddelbedrifter, samt tillatelse til drift av næringsmiddelbedrifter.
Regelhjelp.no - regler som omfatter HMS (helse, miljø og sikkerhet)
Skatteetaten - Informasjon vedrørende skatt og merverdiavgift

Lovdata - søk i gjeldende lover
Revisorloven - lov om revisjon og revisorer
Aksjeloven (AS) - lov om aksjeselskap
Allmennaksjeloven (ASA) - lov om allmennaksjeselskap
Regnskapsloven - lov om årsregnskap
Skatteloven - Forskrift til utfylling og gjennomføring av skatteloven


Annet

Miniforetak.no - Planer om å starte bedrift? Les artikler som hjelper deg videre.
Norge.no - veiviser til offentlige tjenester på nett
NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon.
Statistisk Sentralbyrå - ledende på statistikk som kan være relevant for din bedrift

Internasjonale linker

Bplans - Engelsk side med gratis eksempler på hvordan man kan sette opp en Business Plan
Entrepreneurship at Harvard Business School - nyheter om entreprenørskap fra et av verdens ledende universiteter

Dersom du savner noen som bør ligge på denne listen, vennligst ta kontakt med webansvarlig Kathrine Jølle Wathne