English

Kurs i LinkedIn, 9. juni (Stavanger)

LinkedIn er et sosialt nettverk som brukes for å knytte kontakter og forretningsforbindelse, i hovedsak i forbindelse med jobbrelasjoner. Dette kurset er for deg som ønsker grunninnføring i bruk av LinkedIn.


 LinkedIn har over 575 millioner brukere i sitt faglige nettsamfunn. LinkedIn kan brukes til å finne den rette stillingen, fremme karrieren og knytte kontakter med personer som kan hjelpe. LinkedIn benyttes også i stor grad av bedrifter for å rekruttering, kunderelasjoner, salg og læring.   

Dette kurset er et innføringskurs for personer som ikke har brukt LinkedIn. På kurset vil vi gå gjennom opprettelse av en god profil. I tillegg vil vi gå gjennom hvordan man knytter kontakter, sender meldinger og finner bedrifter og ledige stillinger. Vi vil også se litt på deltakelse i grupper.

  • Lag en konto
  • Bygg opp din profil og CV
  • Knytt kontakter og send meldinger
  • Få anbefalinger
  • Finn bedrifter og stillinger
  • Oppdater din startside
  • Meld deg inn i grupper
  • Lær om innstillinger


Praktisk informasjon:
Lengde: kl. 17:00 – kl. 20:00, oppmøte kl. 16:45.
Dato: 9.juni
Sted: Måltidets Hus, (bygg I 7) - Innovasjonspark, Richard Johnsens gate 4. 
Pris: kr. 650,-
Servering: kaffe, te og vann og frukt. 

Ta med egen PC og smarttelefon på kurset!

For nærmere informasjon kontakt: 
Suzanne de Kok Selstad - mobil: 950 48 515 - suzanne.dk.selstad@skape.no
Rudolf Hansen – mobil: 974 67 981 - rudolf.hansen@skape.no
Ingrid Annette Kristiansen - mobil: 994 07 527 - ingrid.kristiansen@skape.no

NAV kan dekke egenandelen for personer som får ytelser fra NAV. Ta kontakt med din veileder i NAV om dette i forkant til kurset.

Kursbetingelser: 
Avmelding kan gjøres, men den må være skriftlig og sendes som e-post til Skape senest 7 dager før kursstart. Link for dette finnes i alle kursbeskrivelser. Påmeldte som ikke møter, eller sender avmelding senere enn 7 dager før kursstart, faktureres full egenandel for kurset. Egenandel for Skapes kurs faktureres etter at kurs er gjennomført. Faktura utstedes av Rogaland Fylkeskommune, men det fremgår at den gjelder Skape kurs, inkl. kurstittel og dato/sted.

Påmeldingsskjema