Seminar aksjonæravtaler & arbeidsrett, 12. februar 2020 (Stavanger)

Haver Advokatfirma AS vil gjennomgå aksjonæravtaler og arbeidsrett.

Når bør aksjonærer inngå en aksjonæravtale og hva er formålet med slike avtaler? Vi tar for oss eksempler vi erfarer kan være aktuelle å regulere i aksjonæravtaler for å skreddersy løsninger for aksjonærene, med vekt på selskaper i oppstartsfasen. Arbeidsrett. Vi gjennomgår arbeidsforholdet fra oppstart og til avslutning. Hva bør stå i en arbeidsavtale og hva er viktig å huske på i prøvetiden? Vi ser også på hva som kan gi grunnlag for oppsigelse, og hva som er forskjell på oppsigelse i og etter prøvetid.

Praktisk informasjon:

Tid: onsdag 12. februar 2020, fra kl. 17:00-19:00, etterpå er de tilgjengelig for individuelle spørsmål. Oppmøte 16:45.

Sted: Måltidets Hus (bygg I 7), Innovasjonsparken, Richard Johnsensgate 4. Gratis parkering.

Pris: gratis

Servering: kaffe/te/vann og frukt Det legges opp til minglepauser.

Haver Advokatfirma AS er et tverrfaglig advokatfirma med kompetanse innen skatt, avgift, selskapsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og eiendom m.m. Advokat Lunde har over 20 års erfaring som advokat og jobber med arbeidsrett, kontraktsrett og konkurs- og bobehandling. Advokat Søberg jobber med selskapsrett, herunder selskapsstruktur/organisering, aksjonæravtaler og avtaler med investorer. Dersom det er behov for juridisk bistand som ikke omfattes av deres kompetanse, kan de henvise dere videre til sine kollegaer.

For nærmere informasjon kontakt: Suzanne de Kok Selstad - mobil: 950 48 515 - suzanne.dk.selstad@skape.no eller Rudolf Hansen – mobil: 974 67 981 - rudolf.hansen@skape.no

Kursbetingelser: Tilbudene våre er betalt av det offentlige, og derfor gratis for deg. Så hvis du uteblir fra en påmelding uten å melde fra til post@skape.no, minst 24 timer før kurset ser vi oss nødt til å fakturere deg kr. 300,-.

Påmeldingsskjema