Økonomikurs, 16. februar 2022 (Stavanger)

Heldagskurs om økonomi. Kurset er svært nyttig, og en ser at deltakerne fra dette kurset tar med seg kunnskapen over i egen gründervirksomhet og at det går opp noen lys her.

I kurset vil deltakerne kunne spille seg fram til økonomiforståelse gjennom Økonomi Illustrator®. Deltakerne blir satt i grupper og arbeider sammen om en gitt case. Gruppen fungerer som et styre for bedriften, som de følger over in periode på fire år. Sammen må de ta tøffe strategivalg og avgjørelser om bedriftens økonomi og framtid - skal de investere i nytt produksjonsutstyr, betale ned lån og liknende? I tillegg lærer deltakerne om hvordan sette opp et resultatregnskap og balanse, og hvordan regne ut nøkkeltall. Kurset er svært nyttig, og en ser at deltakerne fra dette kurset tar med seg kunnskapen over i egen gründervirksomhet.


Praktisk informasjon:
Tid: kl. 08:30 - 15:30, oppmøte kl. 08:15!
Sted: Måltidets Hus (bygg I 7) - Ipark Stavanger, Richard Johnsens gate 4, Stavanger
Påmeldingsfrist: 7 dager før kursstart
Pris: Gratis!

Det legges opp til minglepauser

Det tas hele tiden forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.

For nærmere informasjon kontakt:
Marita Kongsgård - mobil: 930 94 390 - marita.kongsgard@skape.no
Rudolf Hansen – mobil: 974 67 981 - rudolf.hansen@skape.no
Suzanne de Kok Selstad - mobil: 950 48 515 - suzanne.dk.selstad@skape.no


Kursbetingelser:
Avmelding kan gjøres, men den må være skriftlig og sendes som e-post til Skape senest 7 dager før kursstart. Link for dette finnes i alle kursbeskrivelser. Påmeldte som ikke møter, eller sender avmelding senere enn 7 dager før kursstart, faktureres full egenandel for kurset. Egenandel for Skapes kurs faktureres etter at kurs er gjennomført. Faktura utstedes av Rogaland Fylkeskommune, men det fremgår at den gjelder Skape kurs, inkl. kurstittel og dato/sted.

Påmeldingsskjema