Økonomikurs, 22. november 2022 (Bryne)

Heldagskurs om økonomi. Kurset er svært nyttig, og en ser at deltakerne fra dette kurset tar med seg kunnskapen over i egen gründervirksomhet og at det går opp noen lys her.

I kurset vil deltakerne kunne spille seg fram til økonomiforståelse gjennom Økonomi Illustrator®. Deltakerne blir satt i grupper og arbeider sammen om en gitt case. Gruppen fungerer som et styre for bedriften, som de følger over in periode på fire år. Sammen må de ta tøffe strategivalg og avgjørelser om bedriftens økonomi og framtid - skal de investere i nytt produksjonsutstyr, betale ned lån og liknende? I tillegg lærer deltakerne om hvordan sette opp et resultatregnskap og balanse, og hvordan regne ut nøkkeltall. Kurset er svært nyttig, og en ser at deltakerne fra dette kurset tar med seg kunnskapen over i egen gründervirksomhet.


Praktisk informasjon:
Tid: Tirsdag, 22. november, kl. 09:00 - 15:30, oppmøte kl. 08:45!
Sted: Forum Jæren, Hetlandsgata 9, 4340 Bryne
Påmeldingsfrist: 3 dager før kursstart
Pris: Gratis!

Det legges opp til minglepauser

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.

For nærmere informasjon kontakt:
Rudolf Hansen – mobil: 974 67 981 - rudolf.hansen@skape.no

Kursbetingelser:
Avmelding kan gjøres, men den må være skriftlig og sendes som e-post til Skape senest 3 dager før kursstart. Link for dette finnes i alle kursbeskrivelser. Påmeldte som ikke møter, eller sender avmelding senere enn 3 dager før kursstart, faktureres full egenandel for kurset.

Påmeldingsskjema