JTI - Jungiansk Type Indeks Del 1

Del 1 JTI - Jungiansk Type Indeks med fokus på deg som person og dine preferanser. Hvem er du? - Bli kjent med deg selv og hvor du har dine styrker, forstå bedre dine egne arbeidspreferanser og hva som er "typisk deg" i gitte situasjoner. "En forutsetning for personlig utvikling er selvinnsikt – at man greier å se seg selv utenfra, og hvilken effekt man har på ulike personer rundt seg»

Praktisk informasjon:
Dato: tirsdag 13.september
Tid: kl. 09:30 – kl. 12:00, oppmøte 10 minutter før slik at en er klar når kurset starter
Sted: Måltidets Hus (bygg I 7) - Richard Johnsens gate 4, Stavanger
Pris: Gratis

Med din egen JTI profil som rammeverk vil du bedre forstå likheter og forskjeller mellom deg selv og andre mennesker, hvorfor du foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor dui raskt “finner tonen” med noen mennesker, mens du kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

Du får:

  • Nettbasert JTI- preferanseundersøkelse
  • Personlige JTI-rapport
  • JTI-boken «Typeforståelse, en praktisk innføring»
  • Gjennomgang, læring og spørsmål om hva de forskjellige preferansene betyr

Den Jungianske Type Index (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i “bra” eller “mindre bra”. JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård.(Optimas Organisasjonspsykologene) JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs hva som faller naturlig for personen å gjøre (personens preferanse) i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden.

JTI - Jungiansk Type Indeks er DNV GL sertifisert som testverktøy.

Vi gjør deg oppmerksom om at ved påmelding sendes ditt navn og din e-post til kursleder. Du vil da motta en link til nettbasert JTI undersøkelse, denne må besvares senest innen fredag 10. september 2021

Kursleder:

Ingfrid Landsnes, coach og digitaliseringsrådgiver er autorisert til å gjennomføre JTI undersøkelser og har brukt JTI som verktøy i coaching samt leder og team-utviklings programmer i mer enn 10 år.

Del 2 av JTI med fokus på teamutvikling er satt opp 27.september Meld deg gjerne på det samtidig og sette også denne datoen inn i kalenderen din. Del 2 (Team) forutsetter at du har vært med på del 1 (Deg som person)

For nærmere informasjon kontakt:
Rudolf Hansen – mobil: 974 67 981 - rudolf.hansen@skape.no
Ingrid Annette Kristiansen - mobil: 994 07 527 - ingrid.kristiansen@skape.no
Suzanne de Kok Selstad - mobil: 950 48 515 - suzanne.dk.selstad@skape.no

Kursbetingelser:
Er kurset eller seminaret gratis er det følgende vilkår: Tilbudene våre er betalt av det offentlige, og derfor gratis for deg. Dersom du uteblir fra en påmelding uten å melde fra til post@skape.no, minst 24 timer før kurset, ser vi oss nødt til å fakturere deg kr. 300,-.

Påmeldingsskjema