Seminar - Haver advokatfirma om aksjonæravtaler og arbeidsrett, 25. oktober

Når bør aksjonærer inngå en aksjonæravtale og hva er formålet med slike avtaler? Hva bør stå i en arbeidsavtale og hva er viktig å huske på i prøvetiden? Haver Advokatfirma AS vil gjennomgå aksjonæravtaler og arbeidsrett.

Tidspunkt: Mandag 25. oktober, fra kl. 17:00-20:00. Oppmøte 16:45.
Sted:
Arkivenes hus. Richard Johnsens gate 12, 4021 Stavanger
Pris:
Gratis
Det legges opp til minglepauser og individuelle spørsmål.

Når bør aksjonærer inngå en aksjonæravtale og hva er formålet med slike avtaler? Vi tar for oss eksempler vi erfarer kan være aktuelle å regulere i aksjonæravtaler for å skreddersy løsninger for aksjonærene, med vekt på selskaper i oppstartsfasen. Vi gjennomgår arbeidsforholdet fra oppstart og til avslutning. Hva bør stå i en arbeidsavtale og hva er viktig å huske på i prøvetiden? Vi ser også på hva som kan gi grunnlag for oppsigelse, og hva som er forskjell på oppsigelse i og etter prøvetid.

Haver Advokatfirma AS er et tverrfaglig advokatfirma med kompetanse innen skatt, avgift, selskapsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og eiendom m.m.

For nærmere informasjon kontakt:
Rudolf Hansen – tlf: 974 67 981 - rudolf.hansen@skape.no
Fabian Amdal Åsland - tlf: 938 84 125 - fabian.amdal.asland@skape.no
Suzanne de Kok Selstad - tlf: 950 48 515 - suzanne.dk.selstad@skape.no

Kursbetingelser:
Tilbudene våre er betalt av det offentlige, og derfor gratis for deg. Så hvis du uteblir fra en påmelding uten å melde fra til post@skape.no, minst 24 timer før kurset ser vi oss nødt til å fakturere deg kr. 300,-.

Påmeldingsskjema