Skape Gründer Forum (Bryne) 14. mars 2023

Skape Gründer Forum er en sammenkomst der formålet er å Skape en møteplass der gründere og de gode hjelpere møtes.

Skape Gründer Forum er et initiativ i regi Skape, med mål om å tilby et møtested for gründere samt gi faglig påfyll og motivasjon. Skape Gründer Forum arrangeres på kveldstid 1-2 ganger i året, og er gratis! Her kan du få faglig påfyll, mingle med andre etablerere, få inspirasjon og knytte kontakter med andre som også har startet og driver egen bedrift!

Praktisk informasjon:
Tid: Tirsdag, 14. Mars kl. 17:30 - 21:00
Sted: Forum Jæren (Høyhuset) 18 etasje, Hetlandsgata 9, 4344 Bryne
Påmeldingsfrist: 3 dager før arrangementstart
Gratis!!

God mat serveres.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.

PROGRAM:

17.30 - 18.00 Registrering og mingling

18.00 – 18.10 Velkommen av Stig Ole Sunde / Skape

18.10 – 18.30 Høst & Vår / Gunn Auglend Nedrebø

18.30 – 18.50 Valide / Jon Trygve Kjerstad

18.55 – 19.45 Mat / nettverksbygging

19.45 - 20.05 Grensesnitt / Bjørnar Tollaksen

20.05 – 20.25 Innovasjon Norge / Sigurd Urdal

20.25 – 20.45 Hortzy Waldemann

20.45 – 20.55 Næringssjef John-Erik Rørheim

For nærmere informasjon kontakt:
Rudolf Hansen – mobil: 974 67 981 - rudolf.hansen@skape.no
Ådne Werge Christensen - mobil: 986 45 799 - adne.christensen@skape.no
Stig Ole Sunde - mobil: 959 90 337 - stig.ole.sunde@skape.no

Påmeldingsskjema