Webinar: Nettmøte om tilskotsordningar for næringsutvikling, 28. mars, 13:00-15:00

Næringsseksjonen i Rogaland fylkeskommune inviterer til eit informasjonsmøte om aktuelle tilskotsordningar for næringsutvikling for både bedrifter i næringslivet og for offentleg sektor. Få innsikt i regionale tilskotsordningar som kan gi økonomisk støtte til din organisasjon og prosjekt.

Program

 • 13.00-13.05: Velkomen – Fagleiar, Marte Jensen
 • 13.15-13.25: Nærings- og innovasjonsstrategien – Spesialrådgjevar, Kjetil Bergsvåg
 • 13.25-13.35: Skape – Fagleiar, Rudolf Hansen
 • 13.35-13.45: Bedriftsintern opplæring – Rådgjevar, Cato Lassen
 • 13.45-13.50: Regionalt Næringsfond – Seniorrådgjevar, Heidi Skifjell
 • 13.50-13.55: Regional tilretteleggingsmidlar Rogaland (RT) – Rådgjevar, Cato Lassen
 • 13.55-14.00:Regionale kompetanse og rekrutteringsmidlar (RK) – Rådgjevar, Cato Lassen
 • 14.00-14.10: Virkemidler for regional innovasjon (VRI) – Rådgjevar, Kristin Talgø Lund
 • 14.10-14.20: Regionalt Forskningsfond Rogaland – Fagleder, Marte Jensen
 • 14.20-14.30: Ulla-Førrefondet Rogaland – Rådgjevar, Trude Frøyland
 • 14.40-14.50 EU / Horisont Europa – EU rådgjevar, Fabian Amdal Åsland
 • 14.50-15:00 Spørsmål og avslutning

Påmelding til webinar finner du gjennom denne linken: Nettmøte om tilskotsordningar for næringsutvikling (pameldingssystem.no)